Läkarhuset Västertull
Drottninggatan 11
824 30 Hudiksvall
 
 
 
 
   
 
  Cina Ulla
 
Cina Blom och Ulla Areskoug
hälsar sina kunder välkomna !

Telefon 0650 - 168 40
Företagshälsovård
•ALERT Företagshälsovård bygger på långsiktiga relationer med uppdragsgivare och företagets medarbetare. Genom ALERT har Ni tillgång till ett stort och brett urval av företagshälsovårdstjänster.

ALERT arbetar med att främja hälsan, förebygga ohälsa och att ge snabb rehabilitering.

•ALERT erbjuder utbildning, hälsokontroller, förebyggande insatser och rehabilitering för att nå våra gemensamma mål.

Hälsa
ALERT
s sköterska, sjukgymnast, läkare, beteendevetare och psykolog arbetar med kartläggning och råd kring frågor som rör personalens hälsa och välbefinnande. Det är viktigt att tidigt finna signaler på ohälsa. Genom snabba insatser kan långvarig sjukfrånvaro och onödiga rehabiliteringskostnader förebyggas. ALERT erbjuder stöd vid sjukanmälan och uppföljning.

Friskvård
ALERT
arbetar med livsstilfrågor som kost, tobak, och alkohol, motion och stressreduktion både på individ och gruppnivå. Vi erbjuder inspirerande information i grupp samt ger förslag på träning, starta självhjälpsgrupper.

Drogfri Arbetsmiljö
ALERT erbjuder utbildning inom beroende- och drogproblematik. Vi ger råd om drogpolicy och handlingsprogram i samverkan med företaget; upprättar handlingsplan, ställer diagnos och följer upp individuella ärenden medicinskt, psykologiskt, rehabiliterande och stöd i återfallsprevention. Överkonsumtion och riskbruk av alkohol är både en hälsorisk för medarbetaren likväl som i arbetet.

Organisationsutveckling
ALERTs organisationspsykolog, ergonom, läkare, företagssköterska och arbetsmiljöingenjör ger företagsledningen stöd för att bygga nya effektiva arbetsformer. Det kan handla om kommunikationsfrågor, förbättringsarbete, konflikthantering och delegationsordning. Ledarskapsutveckling är en central del i förändringsprocessen, där kan vi erbjuda utbildning och handledning anpassat till företagets förutsättningar.

Rehabilitering
ALERT
s rehabsamordnare, företagssköterska, sjukgymnast, beteendevetare, läkare och psykolog arbetar med tidiga insatser för att så effektivt som möjligt få företagets medarbetare tillbaka i arbete eller vidare till annan verksamhet. Vi följer de nya regeringsdirektiven enligt en reformerad sjukskrivningsprocess.

Riskanalys
ALERT
kartlägger, analyserar och ger råd om riskhantering.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
ALERT
ger rådgivning och utbildning till företagsledning, skyddskommité och medarbetare utifrån den lagstiftning som är aktuell.

Teknik
ALERT
erbjuder riskanalys, mätningar av fysiska arbetsmiljöfaktorer som buller, belysning, luft och kemikalier. Utbildning i SAM.