Läkare


Välkommen till Läkarhuset i hjärtat av Glada Hudik

Vi erbjuder privat specialistvård läkare, vaccinationer, företagshälsa,

beauty spa wellness och GHF green health food

Läkarhuset ger kvalificerad privatvård i en trivsam miljö och centralt läge. Alla våra verksamheter är inriktade på att hjälpa dig att må bra.


Läkarhuset erbjuder specialistvård, hälsokontroller, intyg, företagshälsa, vaccinationer, hälso- och sjukvård i samarbete med Region Gävleborg samt avtal för privata sjukvårdspatienter.


Husläkare

dr Anders Drejare

Leg läkare, specialist allmän medicin

Företagsläkare

Medicinskt ledningsansvarig

 

Vaccination- och mottagningssköterska

Sofi Olsson

Leg sjuksköterska


Ortoped

dr Anders Eriksson

Leg läkare, specialist i ortopedi

ALERT Företagshälsa, Läkarhuset har tecknat avtal med Region Gävleborg för att vi ska kunna bidra till att vaccinationerna genomförs så snabbt och säkert som möjligt.


Huvudparten av vaccionationerna förväntas ges ute på arbetsplatser, vilket ger maximal följsamhet för att skapa en allmän immunitet och samtidigt minsta bortfall av tid för de anställda. Vi kommer även att vaccinera inom våra egna lokaler.


En vision om gröna öar för läkarvård:


Statement


Det är väldigt enkelt. Närhet, kompetens och kännedom ger en uthållig hälso- och sjukvård som är optimal både för hälsa och samhällets kostnader. Vi vill alla komma dit. Jag har jobbat för detta sedan 80-talet.


Media visar oftare upp problem än goda exempel i vården. Regionens politiker kan nog känna aig otillräckliga men också skenbart trygga då de som maktgrupp väljs om varje gång. Administratörer och byråkrafter får sin lön ändå utan att vara innovativa, att tänka utanför boxen blir mest krångligt.


Efter att försökt nå ut med mitt budskap på olika sätt återstod bara att göra "en greta":

LÄKARSTREJK FÖR VÅRDEN Varje måndag finns jag som vanligt på Läkarhuset men kommer inte ta emot patienter, skriva recept eller göra andra läkarsysslor mellan klockan tio och tolv. Istället är jag tillgänglig för att diskutera olika spörsmål, bjuda på kaffe, samla in pengar till välgörenhet och puffa för min bok om livets frågor. Pandemin har lämnat LSFV lite i bakgrunden men jag är tillgänglig när ni önskar :)Framtiden på Läkarhuset


Med över 40 års läkarerfarenheter i bagaget ser jag att de senaste åren blivit allt svårare få sjukvårdens ledning att stå upp för en klok och empatisk utveckling. Min uppfattning är att det delvis beror på bristande ekonomi men också okunskap om hur vi bättre kan ta vara på de resurser vi faktiskt har. .


Jag ser genom företagshälsan att man kan samverka och ge goda resultat för såväl anställda som arbetsgivare. Vi utgår från uppdraget och styrs inte av en stelbent byråkrati, som försvunnit långt från hälso- och sjukvårdens kärna.


Den skattefinanserade sjukvården räcker allt mindre för våra vardagsbehov, att ha kontakt med en egen läkare som känner dig och din familj. Läkare som inom primärvården står upp och tar ansvar, som faktiskt finns tillgängliga och inte byts ut varje vecka.


Utvecklingen går på tvärs mot kompetens när Regionens politiska majoritet (S C Mp V) nu beslutat ta bort krav på närvaro av hälsocentralens specialistläkare (i allmänmedicin) eftersom det ändå är så många stafettläkare. Vilka läkare är då lockade ta en fast anställning?


Till påsk har regionmajoriteten genomdrivet ytterligare ett steg i försämringen av den nära vården, ta bort krav på specialistkompetens vid hälsocentralerna i Gävleborg. På många orter är det redan svårt att rekrytera intresserade och kompetenta allmänläkare. Man litar på att hyra läkare, som varken har möjlighet eller vill ta ett långsiktigt ansvar för patienten. Budskapet till våra unga läkare blir att det finns ingen framtid utanför sjukhusets kliniker. De få allmämläkare som finns är rexan pressade och har nu ingen framtid att hoppas på, deras protester och synpunkter har inte tagits tillvara.


Mina ansträngningar under våren 2021 är att skapa grunden till en helt privat vård vid Läkarhuset; att ge plats för kollegor som ser att detta kan ge möjlighet till att få vara läkare med fokus på just vårt uppdrag sedan urminnes tid: Att trösta, lindra och bota. 


Anders Drejare


Läkarhuset ger kvalificerad privatvård i en trivsam miljö och centralt läge. Alla våra verksamheter är inriktade på att hjälpa dig att må bra.


Läkarhuset erbjuder specialistvård, hälsokontroller, intyg, företagshälsa, vaccinationer, hälso- och sjukvård i samarbete med Region Gävleborg samt avtal för privata sjukvårdspatienter.


Husläkare

dr Anders Drejare

Leg läkare, specialist allmän medicin

Företagsläkare

 

Vaccination- och mottagningssköterska

Sofi Olsson

Leg sjuksköterska


Ortoped

dr Anders Eriksson

Leg läkare, specialist i ortopedi

Fortfarande fokuserar vi på COVID-19 situationen. Både vaccinationskliniken vid Läkarhuset och ALERT Företagshälsa har erbjudit Regionen samarbete för att vaccinationerna ska genomföras så snabbt och säkert som möjligt.


Dels kan vi slussa äldre som ska vaccineras genom lokalerna på nedre plan utan att de behöver mötas, dels kan förtagshälsan vaccinera ute på arbetsplatser, vilket ger maximal följsamhet för att skapa en allmän immunitet och samtidigt minsta bortfall av tid för de anställda.


En vision om gröna öar för läkarvård:


Statement


Det är väldigt enkelt. Närhet, kompetens och kännedom ger en uthållig hälso- och sjukvård som är optimal både för hälsa och samhällets kostnader. Vi vill alla komma dit. Jag har jobbat för detta sedan 80-talet.


Media visar oftare upp problem än goda exempel i vården. Regionens politiker kan nog känna aig otillräckliga men också skenbart trygga då de som maktgrupp väljs om varje gång. Administratörer och byråkrafter får sin lön ändå utan att vara innovativa, att tänka utanför boxen blir mest krångligt.


Efter att försökt nå ut med mitt budskap på olika sätt återstod bara att göra "en greta":

LÄKARSTREJK FÖR VÅRDEN Varje måndag finns jag som vanligt på Läkarhuset men kommer inte ta emot patienter, skriva recept eller göra andra läkarsysslor mellan klockan tio och tolv. Istället är jag tillgänglig för att diskutera olika spörsmål, bjuda på kaffe, samla in pengar till välgörenhet och puffa för min bok om livets frågor. Pandemin har lämnat LSFV lite i bakgrunden men jag är tillgänglig om ni önskar :)Framtiden på Läkarhuset


Med över 40 års läkarerfarenhetr i bagaget ser jag att de senaste åren blivit allt svårare få sjukvårdens ledning att stå upp för en klok och empatisk utveckling. Min uppfattning är att det delvis beror på bristande ekonomi men också okunskap om hur vi bättre kan ta vara på de resurser vi faktiskt har.


Jag ser genom företagshälsan att man kan samverka och ge goda resultat för såväl anställda som arbetsgivare. Vi utgår från uppdraget och styrs inte av en stelbent byråkrati, som försvunnit långt från hälso- och sjukvårdens kärna.


Den skattefinanserade sjukvården räcker allt mindre för våra vardagsbehov, att ha kontakt med en egen läkare som känner dig och din familj. Läkare som inom primärvården står upp och tar ansvar, som faktiskt finns tillgängliga och inte byts ut varje vecka.


Mina ansträngningar under våren 2021 är att skapa grunden för en helt privat vård vid Läkarhuset; att ge plats för kollegor som ser att detta kan ge möjlighet till att få vara läkare med fokus på just vårt uppdrag sedan urminnes tid: Att trösta, lindra och bota. 


med största respekt,

Anders Drejare