Influensa

INFLUENSA


Influensa är en säsongsbunden virusinfektion som sprids globalt. Insjuknandet innebär vanlig hög feber, huvudvärk, värk i kroppen och hosta. Risken för komplikationer som lunginflammation är störst för små barn, gravida, äldre personer eller andra med nedsatt immunförsvar samt hjärt- och lungsjuka. Region Gävleborg informerar om vilka som vaccineras gratis, läs gärna på 1177.se


Vaccinet innehåller flera olika influensastammar och anpassas varje år efter det som WHO bedömer aktuellt.


SCHEMA: 1 dos ger skydd efter 10 dagar. Effekten börja avta efter 2 - 3 månader och den som tillhör riskgrupp kan behöva upprepa dsoen senare under vintersäsongen.

INFLUVAC TETRA, VAXIGRIP TETRA