Ebola

EBOLA


Ebola är en allvarlig febersjukdom som orsakas av ett virus, det förekommer epidemiskt i Afrika och sprids med stor dödlighet mellan människor men även gorillor och schimpanser. Det finns ännu inget tillgängligt vaccin i Sverige.