Tetanus

TETANUS


Stelkramp orsakas av sporbildande bakterier som finns i jorden över hela världen. Bakterierna kommer in i kroppen genom sårskador. Vid en etablerad intektion tillverkar stelkrampsbakterierna ett gift, tetanustoxin som ger skador på nervsystemet med allvarliga symtom från muskler och andningsfunktion. Stelkramp förebyggs med vaccin och är därför sällsynt i västvärlden, se även grundvaccination


SCHEMA: Grundvaccination som barn, påfyllnadsdos efter 20 år


BOOSTRIX, DiTeBOOSTER, DiTeKiBOOSTRIX


GRUNDSKYDD


För vuxna omfattar detta främst aktuellt skydd mot stelkramp och polio, där man förväntas fylla på med booster efter 20 år. Det kan vara anledning också att komplettera med extra dos vaccin mot såväl mässling (se morbilli) och kikhosta (se pertussis)