Pertussis

PERTUSSIS


Kikhosta orsakar långvarig luftvägsinfektion och kan vara allvarlig för små barn. Den ingår i förskolans grundvaccination, rekommenderar en andra dos efter 10 år. I samband med påfyllnadsdos mot stelkramp kan ett kombinationsvaccin med kikhosta ges som booster.


SCHEMA: Påfyllnadsdos i samband med kombinationsvaccin för Tetanus och Difteri

DiTeKiBOOSTRIX