SARS.Cov2

SARS-CoV2


Covid-19 är en smittsam virussjukdom och är sedan 2020 allmänt förekommande i princip över hela världen. Våren 2023 har FN förklarat att Covid-19 inte längre är en pandemi eller risk för samhället.


Det finns ett flertal olika vacciner, inom två hvudgrupper: mRNA vaccin *) och mer traditiionell typ **). I Sverige har  använts COMIRNATY *) BionTech-Pfizer, SPIKEVAX *) Moderna och VAXZEVRIA **) Astra-Zeneca. I höstas blev vaccinet mer anpassat för den nya modierade varianten och fler är att vänta framgent.


Läs mer på 1177.se om vaccinationsprogram och rekommendationer.