Denguefeber

DENGUE FEBER


Dengue feber är en virussjukdom som förekommer i Asien, Afrika, Syd- och Mellanamerika. Det sprids av myggor. Det finns flera virustyper och genomgången sjukdom innebär inte immunitet. För vuxna  kan en förnyad infektion ge riskabla konsekvenser - se nedan. Störst risk för insjuknande är i Thailand och Indien.


Vanligast vid denguefeber är influensasymtom med feber, led- och muskelvärk under några dagar med ett mässlingsliknande hudutslag. Det finns en allvarligare form (kallas för hemorragisk) som yttrar sig med illamående, kräkningar, buksmärtor, huvudvärk, led- och muskelvärk. Sjukdomsbilden går sedan över till blödningar med risk för cirkulationskollaps, tillståndet kräver sjukhusvård och vätsektillförsel.


Det vaccin som finns tillgängligt vaccin i Sverige, ges från 4 års ålder i två doser och  tre månaders mellanrum.


QDENGA