Yellow.fever

GULA FEBERN


Gula febern är en akut och allvarlig virussjukdom som sprids av myggor, förekommer inom den mellersta delen av Afrika där huvudparten av alla insjuknande sker men också episoder av utbrott inom delar av Central- och Sydamerika. Gula febern kan ha ett ganska milt förlopp men det förekommer svåra fall med leverskador och blödningar, risken för dödsfall är då mycket hög (50%).


Myndigheter arbetar globalt sedan många år med att kräva vaccination och att följa upp dessa.


Gula febern är egentliga huvudnumret till att den sk gula boken är viktig att ha ordning på för att ta med sig till vissa resmål, det behöver inte ens vara aktuellt på slutdestinationen men val av transitland vid mellanlandning kan ge krav på vaccination.


Vaccination mot Gula Febern innebär att man ger ett försvagat levande smittämne och ställrkrav på ett fungerande immunsystem. Det är därför förkastligt att vaccinera i samband ens en vanlig förkylning eller för dem som har vissa läkeadel mot reumatisk sjukdom eller cancer. Det förekommer bieffekter som influensasymtom efter några dagar. Mycket sällsynt är mer allvarliga biverkningar som främsta drabbar äldre personer.


SCHEMA: 1 dos ger skydd efter 10 dagar och högst sannolikt livslång immunitet. Vaccinet kan ges från 9 månaders ålder (undantagsfall 6 - 9 månaders ålder).

STAMARIL