Kolera

KOLERA


Kolera är en diarresjukdom som sprids via mat och vatten. Inom turistområden oftast som en besvärlig men ganska banal magsjuka. Där kolera förekommer epidemiskt i samband med översvämningar eller andra allvarliga naturhändelser kan det snabbt spridas med akut behov av sjukvårdsinsats och även dödsfall.


Dukoral är ett drickvaccin mot kolera som finns tillgängligt, förvaras i kylskåp och intas i två doser några veckor före avresa. Dukoral kan minska risken att man får med sig multiresistenta tarmbakterier hem från resan. Dukoral kan också ha viss effekt mot diarrebakterien EHEC.


SCHEMA: 2 doser ges på fastande mage med 1-3 veckors mellanrum innan resa. Skyddet varar 2 - 3 år och kan förnyas med 1 dos.

DUKORAL