RSV

RS VIRUS


RSV betyder Respiratory Syncytial Virus. En infektion som drabbar luftvägarna, där spädbarn och äldre har störst risk.


Info barn:


RSV är en luftvägsinfektion allmänt förekommande bland mindre barn under vintern. Det sprids främst genom kontakt. De flesta barn får endast förkylningssymtom men kan även drabba nedre luftvägar och ge upphov till allvarlig sjukdom, ibland behov av intensivvård främst för spädbarn. Särskilt underburna barn drabbas och dessa kan ha nytta av särskilda läkemedel, uppdaterade behandlingsrutiner saknas dock. Läkemedelsverket hoppas ha rekommendationer på plats innan sommaren 2024. Tillgången för det vaccin som börjat leveras hösten 2023 är osäker.


Vid två års ålder uppvisar de flesta barn antikroppar som tecken på genomgången infektion, men det ger ingen långsiktig immunitet. Om mamman vaccineras i slutet av graviditeten har barnet redan vid förlossningen ett eget skydd mot svår RSV sjukdom, dvs när risken är störst.

ABRYSVO

info vuxna:


RSV är en luftvägsinfektion allmänt förekommande bland äldre under vintern, parallellt med säsongsinfluensa. Det sprids främst genom kontakt. De flesta vuxna får endast förkylningssymtom men RSV kan även drabba nedre luftvägar och ge upphov till allvarlig sjukdom hos äldre med behov av sjukhusvård. Äldre med nedsatt immunförsvar och andra sjukdomar som insjuknar i RSV kan även behöva intensivvård.

AREXVY