RSV

RSV


RSV betyder Resopiratory Syncytial Virus. En infektion som drabbar luftvägarna, där spädbarn och äldre har störst risk.


Info barn:


RSV är en luftvägsinfektion allmänt förekommande bland mindre barn under vintern. Det sprids främst genom kontakt. De flesta barn får endast förkylningssymtom men kan även drabba nedre luftvägar och ge upphov till allvarlig sjukdom, ibland behov av intensivvård främst spädbarn.


Vid två års ålder uppvisar de flesta barn antikroppar som tecken på genomgången infektion, men det ger ingen långsiktig immunitet. Barn vaccineras nu vid 4 månaders ålder på BVC. Om mamman vaccineras i slutet av graviditeten har barnet redan vid förlossningen ett eget skydd mot svår RSV sjukdom, dvs när det är som viktigast.

ABRYSVO

info vuxna:


RSV är en luftvägsinfektion allmänt förekommande bland äldre under vintern. Det sprids främst genom kontakt. De flesta vuxna får endast förkylningssymtom men RSV kan även drabba nedre luftvägar och ge upphov till allvarlig sjukdom främst hos äldre, ibland behov av sjukhusvård. Äldre med nedsatt immunförsvar och andra sjukdomar som insjuknar i RSV kan även behöva intensivvård.

ABRYSVO

AREXVY