Tyfoid

TYFOID


Tyfoid feber är en bakteriell sjukdom som sprids via vatten och mat. Förekommer främst under enklare standard och på landsbygd i Asien, Afrika och Sydamerika. I första hand rekommenderas vaccination genom tabletter eller alternativt som spruta. Den förra metoden kan även ge ett skydd mot paratyfoid, som är en variant av tyfoid feber.


SCHEMA: Tablett intages varannan dag med totalt 3 tabletter. Skyddseffekt 3 - 5 år, påfyllnadsdos som tabletter eller injektion.

VIVOTIF


SCHEMA: Injektion 1 dos. Skyddseffekt 3 - 5 år, vid påfyllnadsdos rekommenderas tabletter

TYPHERIX,TYPHIM Vi