Herpes

VARICELLA och HERPES ZOSTER


Vattkoppor är en virussjukdom som de flesta personer fått som barn och därmed erhållit immunitet mot. Det förekommer insjuknande för vuxna personer och som då ofta får större besvär pga omfattande blåsbildning både på hud och i slemhinnor, samt ett långdraget förlopp med hög feber.


Det finns vaccin mot vattkoppor, de barn som blir aktuella för detta kan ha en bakomliggande medicinsk risk eller där man av annan orsak vill undvika insjuknande i vattkoppor. Även ungdomar och vuxna kan vaccineras. Personer med nedsatt immunförsvar pga läkemedelsbehandling får inte vaccineras.


Varicellaviruset stannar oftast kvar i kroppen resten av livet efter vattkoppssjukdom Det är relativt vanlig för äldre personer att viruset återkommer som bältros. Om hen söker sjukvård inom några dagar kan läkemedel insättas i syfte att mildra och avkorta ett ibland långvarigt sjukdomsförlopp med såväl trötthet som smärta. De allvarligaste varianterna angriper ansiktet och öga, vilket är en plågsam erfarenhet.


Det finns vaccin mot bältros, dvs herpes zoster som rekommenderas från 50 års ålder och uppåt. Zostavax ges med en dos och skyddseffekt är 50 - 60% medan Shingrix efter två doser har 90% skydd. Personer med nedsatt immunförsvar pga läkemedelsbehandling får inte vaccineras med ZOSTAVAX, rådfråga istället din behandlande läkare om SHINGRIX kan användas.


SCHEMA: Vattkoppsvaccin ges i 2 doser. Redan flsta dos skapar visst skydd och den andra dosen ges tidigast efter 6 veckor för fullgott skydd, men det går bra att vänta ett halvår. Personer med hög risk kan ges ytterligare 1 dos.

VARILRIX, VARIVAX


SCHEMA: Bältrosvaccin 2 doser med minst 2 månaders mellanrum för fullgod immunitet

SHINGRIX

SCHEMA: Bältrosvaccin 1 dos ger långvarig immunitet.

ZOSTAVAX