Polio

POLIO


Polio, se även vaccination grundskydd


SCHEMA: Grundvaccination som barn och i skolåldern, 4 doser ger livslångt skydd och annars påfyllnadsdos efter 20 år. Extra dos kan övervägas i länder där poliosjukdomen är förekommande som t ex Israel, Madagaskar, Mocambique, Kongo, Malawi, Pakistan och Afganistan.

IMOVAX POLIO


GRUNDSKYDD


För vuxna omfattar detta främst aktuellt skydd mot stelkramp och polio, där man förväntas fylla på med booster efter 20 år. Det kan vara anledning också att komplettera med extra dos vaccin mot såväl mässling (se morbilli) och kikhosta (se pertussis)