Rabies

RABIES


Rabies orsakas av ett virus som sprids av hund, katt och apa eller fladdermus. Värddjuret blir vanligen sjukt men karenstiden rör sig om två veckor så ett infekterat djur kan te sig friskt fast det är smittsamt genom sin saliv. En exponering som bett eller rivsår, dvs skadad hud kräver omedelbar kontakt för sjukvård. Helst ska immunserum ges inom första dygnet och starta med vaccination som kräver flera sprutor inom en ganska kort tidsperiod. Obehandlad rabies har utomordentligt dålig prognos med dödsfall (100%).


Störst risk har barn men även vuxna som vistas nära lokalbefolkning i utsatta områden eller landsbygd, särskilt under längre tidsperioder. En särskild riskgrupp är t ex volontärer som arbetar med djur såväl som turister vilka inte undviker närkontakt med apor i parker eller vid andra utflyktsmål. Aldrig så söta hundar eller katter kan utgöra livsfara.


SCHEMA: Grundskydd som turist åtminstone 2 doser med 1 veckas mellanrum. Om låg risk kan det vara tillräckligt att den tredje dosen ges vid bett eller rivskada av djur; om hund eller katt slickar på öppet sår hos den vaccinerade. För de som har större risk, t ex arbetar med djur ges tredje dos efter 2 till 3 veckor samt efter 1 år och booster vart femte år. Vid misstanke om att djuret har rabies, ska immunserum ges omgående. Den lokala myndigheten har ansvar för att fånga in och undersöka djuret ifråga.


RABIPUR, VERORAB