Morbilli

MORBILLI


Mässling är en virus som förekommer allmänt i samhället men i Sverige mer sällan ger sjukdomsfall då flertalet personer har skydd genom vaccination som barn. Ofta är de personer som insjuknat i nutid vuxna som antingen behöver fylla på med ytterligare en dos, är helt ovaccinerade eller äldre som inte själva fick mässling innan det nationella vaccinationsprogram startade. Själva vaccinet riktar sig både mot mässling, påssjuka och röda hund.


Mässling ger livslång immunitet. Det är dock sällsynt att ovaccinerade personer får ett s k naturligt skydd i barnåren, då spridningen numera inträffar som glesa och slumpmässiga utbrott. Det finns också grupper av oskyddade barn och vuxna som av olika skäl inte låtit att vaccinera sig under barndomstiden eller personer som är inflyttade, från länder där de pga bristfälligt fungerande hälsovård inte blivit vaccinerade.


Ett fullgod immunitet mot mässling är en del av grundskyddet vid utlandsresa eftersom mässling kan vara vanligt förekommande vid populära turistorter. Mässling är mycket smittsam, kan uppträda i epidemier och orsak såväl handikapp som dödsfall, särskild inom utsatta grupper. Detta innebär att mindre barn inför en resa kan behöva tidigarelägga första dosen som skulle getts på BVC vid 18 månaders ålder, men inte före 6 månaders ålder.


Vilka vuxna har risk? De som är född på 1950-talet eller tidigare har vanligen haft mässling som barn och är då immuna. Det finns orsak att vaccinera vuxna som är födda på 1960-talet, 1970-talet och 1980-talet som inte haft mässling eller bara fått 1 vaccindos som barn samt de som inte vaccinerat sig alls.


SCHEMA: 1 dos ger skydd, för långvarig immunitet 2 doser

PRIORIX