Hepatit

HEPATIT A B


Hepatit eller gulsot är en virussjukdom. Insjuknande sker efter några veckor med trötthet, illamående och magsymtom samt att ögonvitorna såväl som huden antar en gul färg.


Hepatit A smittar via mat och vatten, vilket statistiskt är den största risken samtidigt som sjukdomsförloppet är lindrigare jämfört med typ B. Det finns ingen medicinsk behandling för Hepatit A och Sverige har ingen allmän vaccinationsplan.


Hepatit B smittar via blod och andra kroppsvätskor, vanligtvis via skador eller oskyddat sex. Typ B förekommer mindre frekvent än typ A men ger oftast ett allvarligare och mer långdraget sjukdomsförlopp, som kan ge bestående leverskada eller en kronisk sjukdom. I dessa fall kan det vara aktuellt att ge medicinsk behandling men inte rutinmässigt. Sverige har sedan några år börjat erbjuda förskolebarn vaccin mot Hepatit B.


SCHEMA: Hepatit A ges 2 doser med en andra dos efter 6 - 12 månad

HAVRIX, VAQTA


SCHEMA: Hepatit B ges 2 doser med 1 månads intervall, en tredje dos efter 6 månader.

ENGERIX-B


SCHEMA: Hepatit A + B ges 2 doser med 1 månads intervall, en tredje dos efter 6 månader.

TWINRIX