Reseinformation

ALLA VÅRA VACCINER - MYCKET MER ÄN BARA RESOR


Följande information är översiktlig och kanske inte alltid komplett. Syftet är att du enkelt själv kan läsa om det som vi erfarenhetsmässigt vet är viktigast. Kontakta sedan Läkarhuset i så god tid som möjligt.


Boka gärna tid via mail så kan vi förbereda er vaccination.


Drop-in tisdagar är ett praktiskt alternativ, öppet kl 16 -18

Vi håller distans inom lokalen och lämnar ut munskydd till vuxna och äldre barn.

om du har feber, hosta eller andra tecken på infektion är det olämpligt att vaccinera sig


Vi lämnar inga vaccinpriser här då dessa följer leverantörens prissättning och justeras över tid. Generellt sett ger Läkarhuset bra pris och service. Vi har en omfattande verksamhet, med närmare tjugotalet vacciner i lager (i princip alla du kan tänkas behöva). Det tillkommer inga ytterligare avgifter.


GARANTI: Läkarhuset garanterar att vaccin finns tillgängligt när du kommer på bokad tid, annars bjuder vi på dosen om du behöver komma tillbaka senare!


* TWINRIX: En barnfamilj på fyra personer kan spara tusenlappen på Hepatit A+B

* TBE: Vi är ensamma om att erbjuda 200 kr rabatt vid första TBE-dosen för barn!

* BÄLTROS: Bäst pris i landet för SHINGRIX? Du sparar upp till 600 kronor på en komplett vaccination hos oss. Vi har kunder från hela Hälsingland.


Företag kan med rekvisition betala mot faktura.

För privatpersoner som önskar faktura tillkommer en avgift på 100 kronor.Covid-19 test?

Boka antigen-test med reseintyg Läkarhuset on-line GENETIKA Hudiksvall klart inom 1 timme

PCR-test görs vid Arlanda


... att resa har blivit komplicerat med pandemi och vädret kan vi inte göra något åt på kort sikt.


Det är alltid bra att ha ett fullgott vaccinationsskydd, fråga oss.LÄNDER ÖVERSIKT VÄRLDSDELAREUROPA


Hepatit, stelkramp och ev polio, mässling, TBENORDAMERIKA


Hepatit, stelkramp och ev polio, mässling, hjärnhinneinflammationCENTRAL- och SYDAMERIKA


Hepatit, stelkramp och ev polio, gula febern, tyfoid, malaria, kolera, mässling, hjärnhinneinflammationAFRIKA


Hepatit, stelkramp och ev polio, gula febern, kolera, tyfoid, malaria, mässling, hjärnhinneinflammationASIEN


Hepatit, stelkramp och ev polio, japansk encefalit, kolera, tyfoid, mässling, hjärnhinneinflammation, ev malariaOCEANIEN


Hepatit, stelkramp och ev polio, mässling,
VACCINATION OCH RESEPROFYLAX


Vaccination är en bra försäkring mot sjukdomar och ohälsa. Om man också tänker att kostnaden oftast fördelas på många år, blir det på sikt inte en så betungande utgift.


Rådgivningen ska vara individuell och utgår från generella regler som att risken ökar vid resor under längre tid, i vissa värdedelar och länder samt under enklare boende och vistelse på landsbygd. Samtidigt kan man förstås utsättas för det där smittsamma insektsticket redan första dagen. Återkommande korta resor är också en orsak att överväga skydd mot mer ovanliga infektionssjukdomar.


OBS Denna text ses över och uppdateras kontinuerligt (senast 2022-02-01). Det kan dock förekomma fakta eller information som inte hunnit korrigeras, vilket läsaren ska vara medveten om.
GRUNDSKYDD


För vuxna omfattar detta främst aktuellt skydd mot stelkramp och polio, där man förväntas fylla på med booster efter 20 år. Det kan vara anledning också att komplettera med extra dos vaccin mot såväl mässling (se morbilli) och kikhosta (se pertussis)
TETANUS


Stelkramp orsakas av sporbildande bakterier som finns i jorden över hela världen. Bakterierna komma in i kroppen genom sårskador. Vid en etablerad intektion tillverkar stelkrampsbakterierna ett gift, tetanustoxin som ger skador på nervsystemet med allvarliga symtom från muskler och andningsfunktion. Stelkramp förebyggs med vaccin och är därför sällsynt i västvärlden, se även grundvaccination


SCHEMA: Grundvaccination som barn, påfyllnadsdos efter 20 år

BOOSTRIX

DiTeBOOSTER

DiTeKiBOOSTRIX


POLIO


Polio, se även grundvaccination


SCHEMA: Grundvaccination som barn och i skolåldern, påfyllnadsdos efter 20 år

IMOVAX POLIOGULA FEBERN


Gula febern är en akut och allvarlig virussjukdom som sprids av myggor, förekommer inom den mellersta delen av Afrika där huvudparten av alla insjuknande sker men också episoder av utbrott inom delar av Central- och Sydamerika. Gula febern kan ha ett ganska milt förlopp men det förekommer svåra fall med leverskador och blödningar, risken för dödsfall är då mycket hög (50%).


Myndigheter arbetar globalt sedan många år med att kräva vaccination och att följa upp dessa.


Gula febern är egentliga huvudnumret till att den sk gula boken är viktig att ha ordning på för att ta med sig till vissa resmål, det behöver inte ens vara aktuellt på slutdestinationen men val av transitland vid mellanlandning kan ge krav på vaccination.


Vaccination mot Gula Febern innebär att man ger ett försvagat levande smittämne och ställrkrav på ett fungerande immunsystem. Det är därför förkastligt att vaccinera i samband ens en vanlig förkylning eller för dem som har vissa läkeadel mot reumatisk sjukdom eller cancer. Det förekommer bieffekter som influensasymtom efter några dagar, mycket sällsynt är mer allvarliga biverkningar som främsta drabbar äldre personer.


SCHEMA: 1 dos ger skydd efter 10 dagar och livslång immunitet. Vaccinet kan ges från 9 månaders ålder (undantagsfall 6 - 9 månaders ålder).

STAMARILHEPATIT A B


Hepatit eller gulsot är en virussjukdom. Insjuknande sker efter några veckor med trötthet, illamående och magsymtom samt att ögonvitorna såväl som huden antar en gul färg.


Hepatit A smittar via mat och vatten, vilket statistiskt är den största risken samtidigt som sjukdomsförloppet är lindrigare jämfört med typ B. Det finns ingen medicinsk behandling för Hepatit A och Sverige har ingen allmän vaccinationsplan.


Hepatit B smittar via blod och andra kroppsvätskor, vanligtvis via skador eller oskyddat sex. Typ B förekommer mindre frekvent än typ A men ger oftast ett allvarligare och mer långdraget sjukdomsförlopp, som kan ge bestående leverskada eller en kronisk sjukdom. I dessa fall kan det vara aktuellt att ge medicinsk behandling men inte rutinmässigt. Sverige har sedan några år börjat erbjuda förskolebarn vaccin mot Hepatit B.


SCHEMA: Hepatit A ges 2 doser med en andra dos efter 6 - 12 månad

HAVRIX

VAQTA


SCHEMA: Hepatit B ges 2 doser med 1 månads intervall, en tredje dos efter 6 månader.

ENGERIX-B


SCHEMA: Hepatit A + B ges 2 doser med 1 månads intervall, en tredje dos efter 6 månader.

TWINRIXINFLUENSA


Influensa är en säsongsbunden virusinfektion som sprids globalt. Insjuknandet innebär vanlig hög feber, huvudvärk, värk i kroppen och hosta. Risken för komplikationer som lunginflammation är störst för små barn, gravida, äldre personer eller andra med nedsatt immunförsvar samt hjärt- och lungsjuka. Region Gävleborg informerar om vilka som vaccineras gratis.


Vaccinet innehåller flera olika influensastammar och anpassas varje år efter det som WHO bedömer aktuellt.


SCHEMA: 1 dos ger skydd efter 10 dagar. Effekten börja avta efter 2 - 3 månader och du som tillhör riskgrupp kan behöva upprepa dsoen senare under vintersäsongen.

INFLUVAC TETRA

VAXIGRIP TETRAMENINGIT


Epidemisk hjärnhinneinflammation orsakas av bakterier, finns globalt och sprids oftare inom förläggningar eller inkvarteringar där många människor vistas. Vacciner mot hjärnhinneinflammation avser bakterietyperna A, C, W135 och Y, varav vissa vacciner är kombinationer av några av dessa typer. Det föreligger olika behov beroende på geografisk område och andra förhållanden. För vissa resmål, som pilgrimer till Mekka är det ett obligatoriskt krav att vaccinera sig.


Hjärnhinneinflammation kan även orsakas av andra bakteriesorter eller virus men har då inte samma tendens till att smitta inom grupper av människor på samma sätt.


SCHEMA: 1 dos ger skydd åtminstone 5 år, ej fastställt om behov av påfyllnadsdos. Barn från 2 års ålder kan vaccineras,


MENVEO

NIMENRIXDENGUE FEBER


Dengue feber är en virussjukdom som förekommer i Sydostasien och sprids av myggor. Förebyggs genom skydd mot insekter. Genomgången sjukdom innebär inte immunitet, istället kan en förnyad infektion ge allvarligare konsekvenser. Det finns inget tillgängligt vaccin i Sverige.EBOLA


Ebola är en allvarlig febersjukdom som orsakas av ett virus, det förekommer epidemiskt i Afrika och sprids med stor dödlighet mellan människor men även gorillor och schimpanser. Det finns ännu inget tillgängligt vaccin i Sverige.
ENCEFALIT


Hjärninflammation där det finns möjlighet till immunitet genom vaccination; mest aktuella är TBE inom Europa som sprids av fästingar och Japansk Encefalit i Sydostasien som sprids av myggor (se respektive avsnitt nedan)JAPANSK ENCEFALIT


Hjärninflammation orsakad av ett virus som sprids av myggor och orsakar svåra infektioner med neurologiska symtom (30%) och dödsfall (10%). Japansk encefalit förekommer främst i Sydostasien och Indien, i tropiska områden året om och annars främst under regnperiod. Japanska encefalit förebyggs genom skydd mot myggor och vaccination. 


SCHEMA: 2 doser med ett par veckors intervall senast 1 vecka innan avresa. IXIARO kan ges från 2 månaders ålder. Påfyllnadsdos kan ges efter 1-2 år och en andra påfyllnadsdos efter ytterligare 10 år.

IXIARO


TBE


Hjärninflammation som förekommer i Europa, orsakas av ett virus och sprids av fästingar. TBE orsakar en inflammation i hjärnvävnaden, ger neurologiska symtom och kan leda till livslånga skador. TBE är inte behandlingsbar. Den andra sjukdomen som fästingarna kan sprida är borrelia, som kan behandlas med antibiotika men inte ger immunitet.


SCHEMA: 3 doser i intervall under 1 år. Dos 2 efter 1- 3 månader och dos 3 efter 9 - 12 månader, därefter påfyllnadsdos var tredje till femte år. Personer från 50 års ålder behöver en extrados för att nå fullgod immunitet.

ENCEPUR 

FSME IMMUN


TYFOID


Tyfoid feber är en bakteriell sjukdom som sprids via vatten och mat. Förekommer främst under enklare standard och på landsbygd i Asien, Afrika och Sydamerika. I första hand rekommenderas vaccination genom tabletter eller alternativt som spruta. Den förra metoden kan även ge ett skydd mot paratyfoid, som är en variant av tyfoid feber.


SCHEMA: Tablett intages varannan dag med totalt 3 tabletter. Skyddseffekt 3 - 5 år, påfyllnadsdos som tabletter eller injektion.

VIVOTIF


SCHEMA: Injektion 1 dos. Skyddseffekt 3 - 5 år, vid påfyllnadsdos rekommenderas tabletter

TYPHERIX

TYPHIM Vi


RABIES


Rabies orsakas av ett virus som sprids av hund, katt och apa eller fladdermus. Värddjuret blir vanligen sjukt men karenstiden rör sig om två veckor så ett infekterat djur kan te sig friskt fast det är smittsamt genom sin saliv. En exponering som bett eller rivsår, dvs skadad hud kräver omedelbar kontakt för sjukvård. Helst ska immunserum ges inom första dygnet och starta med vaccination som kräver flera sprutor inom en ganska kort tidsperiod. Obehandlad rabies har utomordentligt dålig prognos med dödsfall (100%).


Störst risk har barn men även vuxna som vistas nära lokalbefolkning i utsatta områden eller landsbygd, särskilt  under  längre tidsperioder. En särskild riskgrupp är t ex volontärer som arbetar med djur såväl som turister vilka inte undviker närkontakt med apor i parker eller vid andra utflyktsmål. Aldrig så söta hundar eller katter kan utgöra livsfara.


SCHEMA: 2 doser med 1 veckas mellanrum, dos 3 inom ytterligare 2- 3 veckor. Om låg risk kan det vara tillräckligt att den tredje dosen ges vid bett eller rivskada av djur; om hund eller katt slickar på öppet sår hos den vaccinerade. Vid misstanke om att djuret har rabies, ska immunserum ges omgående. Den lokala myndigheten har ansvar för att fånga in och undersöka djuret ifråga.


RABIPUR

VERORAB


MALARIA


Malaria är en infektionssjukdom orsakade av parasiter i blodet. Malaria  sprids av myggor och förekommer främst i Syd- och Mellanamerika, Afrika och vissa delar inom Asien. Malaria förebyggs genom skydd mot myggor som val av långärmade kläder, repellerande preparat för huden och myggnät nattetid. I områden med hög risk rekommenderas även läkemedel.


Parasiternas utveckling hos den smittade innebär period av inaktivitet och just då ger medicinen ingen effekt. Det är därför viktigt att fullfölja hela behandlingen som även innefattar tiden efter vistelse i riskområde, då malarian kan finnas var i kroppen och aktiveras senare.

LARIAM

KLOROKINFOSFAT

MALARONE MALASTAD


MORBILLI


Mässling är en virus som förekommer allmänt i samhället men i Sverige mer sällan ger sjukdomsfall då flertalet personer har skydd genom vaccination som barn. Ofta är de personer som insjuknat i nutid vuxna som antingen behöver fylla på med ytterligare en dos, ärr helt ovaccinerade eller äldre som inte själva fick mässling innan det nationella vaccinationsprogram startade. Själva vaccinet riktar sig både mot mässling, påssjuka och röda hund.


Mässling ger livslång immunitet. Det är dock sällsynt att ovaccinerade personer får ett s k naturligt skydd i barnåren, då spridningen numera inträffar som glesa och slumpmässiga utbrott. Det finns också grupper av oskyddade barn och vuxna som av olika skäl inte låtit att vaccinera sig under barndomstiden eller personer som är inflyttade, från länder där de pga bristfälligt fungerande hälsovård inte blivit vaccinerade.


Ett fullgod immunitet mot mässling är en del av grundskyddet vid utlandsresa eftersom mässling kan vara vanligt förekommande vid populära turistorter. Mässling är mycket smittsam, kan uppträda i epidemier och orsak såväl handikapp som dödsfall, särskild inom utsatta grupper. Detta innebär att mindre barn inför en resa kan behöva tidigarelägga första dosen som skulle getts på BVC vid 18 månaders ålder, men inte före 6 månaders ålder.


Vilka vuxna har risk? Det finns orsak att vaccinera vuxna som är födda på 1960-talet och inte haft mässling; de som är födda på 1970-talet som inte haft mässling eller bara fått 1 vaccindos samt de som inte alls vaccinerat sig som barn. De som är född på 1950-talet eller tidigare har vanligen haft mässling som barn och är då immuna.


SCHEMA: 1 dos ger skydd, för långvarig immunitet 2 doser

PRIORIXKOLERA


Kolera är en diarresjukdom som sprids via mat och vatten. Inom turistområden oftast som en besvärlig men ganska banal magsjuka. Där kolera förekommer epidemiskt i samband med översvämningar eller andra allvarliga naturhändelser kan det snabbt spridas med akut behov av sjukvårdsinsats och även dödsfall.


Dukoral är ett drickvaccin mot kolera som finns tillgängligt, förvaras i kylskåp och intas i två doser några veckor före avresa. Dukoral kan minska risken att man får med sig multiresistenta tarmbakterier hem från resan. Dukoral kan också ha viss effekt mot diarrebakterien EHEC.


SCHEMA: 2 doser ges på fastande mage med 1-3 veckors mellanrum innan resa. Skyddet varar 2 - 3 år och kan förnyas med 1 dos.

DUKORALEGET RESEAPOTEK


Det finns en detaljerad lista på Reserådets hemsida: http://www.reseradet.se. Ni kan naturligtvis läsa om vacciner och sjukdomar även där, inklusive några mer udda som inte tagits upp här på Läkarhusets genomgång.


Om ni läser avsnittet ”Sex och graviditet” vill jag kommentera att (1) sex under resa ställer större krav än bara ha skyddsmedel till hands, särskilt då det gäller nya och tillfälliga kontakter samt (2) avseende graviditet finns större hänsyn och krav för såväl kvinnan som skyddet av det väntade barnet, än vad den summariska texten ger utrymme för (december 2021).


Läkarhuset erbjuder GUARD insektsmedel som dessutom är kosmetiskt tilltalande, godkänt för såväl gravida som barn från 2 års ålder.ÖVRIGA VACCINER


HPV


Herpes papillomvirus kan ge kondylom, könsvårtor och cellförändringar eller cancer i underlivet hos främst kvinnor men även män. HPV virus ingår i det nationella vaccinationsprogrammet i Sverige för flickor i skolåldern. Forskning har visat minskad cancerrisk även hos som pojkar vaccinerats och detta sker i vissa andra länder.


Man har också sett att vuxna kvinnor får ett skydd mot HPV-relaterade sjukdomar, skyddet blir dock sämre för dem som redan har fått en HPV-infektion.


GARDASIL  är det HPV vaccin som funnits längst och för närvarande är det andra fabrikatet CERVARIX vaccin inte tillgängligt. Skillnaden mellan GARDASIL och GARDASIL 9 är att den senare ger skydd för fler typer av HPV virus (9 jfr 4), priset är något högre men pga nyttoeffekt är det GARDASIL 9 som erbjuds på Läkarhuset.


SCHEMA: HPV-vaccin ges i 2 doser för fullgott skydd till yngre personer, den andra dosen ges tidigast efter 6 månader och senast inom ett år. Medelålders personer rekommenderas 3 doser, samma som gällde för ungdomar tidigare och kanske forskningen kommer att visa att även 2 doser räcker?

GARDASIL 9VARICELLA   HERPES ZOSTER


Vattkoppor är en virussjukdom som de flesta personer fått som barn och därmed erhållit immunitet mot. Det förekommer insjuknande för vuxna personer och som då ofta får större besvär pga omfattande blåsbildning både på hud och i slemhinnor, samt ett långdraget förlopp med hög feber.


Det finns vaccin mot vattkoppor, de barn som blir aktuella för detta har oftast en bakomliggande medicinsk risk eller där man av annan orsak vill undvika insjuknande i vattkoppor. Även ungdomar och vuxna kan vaccineras. Personer med nedsatt immunförsvar pga läkemedelsbehandling får inte vaccineras.


Varicellaviruset stannar oftast kvar i kroppen resten av livet efter vattkoppssjukdom Det är relativt vanlig för äldre personer att viruset återkommer som bältros. Om hen söker sjukvård inom några dagar kan läkemedel insättas i syfte att mildra och avkorta ett ibland långvarigt sjukdomsförlopp med såväl trötthet som smärta. De allvarligaste varianterna angriper ansiktet och öga, vilket är en plågsam erfarenhet.


Det finns vaccin mot bältros, dvs herpes zoster som rekommenderas från 50 års ålder och uppåt. Zostavax skyddseffekt är 50-60% medan Shingrix har 90% skydd.


SCHEMA: Vattkoppsvaccin ges i 2 doser för fullgott skydd, den andra dosen ges tidigast efter 6 veckor. Personer med hög risk kan ges ytterligare 1 dos.

VARILRIX

VARIVAX

SCHEMA: Bältrosvaccin  2 doser med minst 2 månaders mellanrum för fullgod immunitet

SHINGRIX

SCHEMA: Bältrosvaccin  1 dos ger långvarig  immunitet.

ZOSTAVAXPERTUSSIS


Kikhosta orsakar långvarig luftvägsinfektion och kan vara allvarlig för små barn. Den ingår i förskolans grundvaccination, rekommenderar en andra dos efter 10 år. I samband med påfyllnadsdos mot stelkramp kan ett kombinationsvaccin med kikhosta ges som booster.


SCHEMA: Påfyllnadsdos i samband med kombinationsvaccin för Tetanus och Difteri

DiTeKiBOOSTRIXTBE


Hjärninflammation som förekommer i Europa, orsakas av ett virus och sprids av fästingar. TBE orsakar en inflammation i hjärnvävnaden, ger neurologiska symtom och kan leda till livslånga skador. TBE är inte behandlingsbar. Den andra sjukdomen som fästingarna kan sprida är borrelia, som kan behandlas med antibiotika men inte ger immunitet.


SCHEMA: 3 doser i intervall under 1 år. Dos 2 efter 1- 3 månader och dos 3 efter 9 - 12 månader, därefter påfyllnadsdos var tredje till femte år. Personer från 50 års ålder behöver en extrados för att nå fullgod immunitet.


ENCEPUR 

FSME IMMUN


SARS-CoV2


Covid-19 är en smittsam virussjukdom och är sedan 2020 allmänt förekommande i princip över hela världen.


Vaccinationer sker vid upprepade tillfällen. För närvarande ges barn två doser, vuxna upp till pensionsåldern tre doser och till äldre samt vissa riskgrupper ges fyra doser, i höst kommer dessa att erbjudas ytterligare en dos.


Det finns ett flertal olika vacciner, inom två hvudgrupper: mRNA vaccin och mer traditiionell typ. I Sverige används främst COMIRNATY *) BionTech-Pfizer, SPIKEVAX *) Moderna och VAXZEVRIA **) Astra-Zeneca.


Läs mer på Vårdguiden 1177.se om vaccination.