Meningit

MENINGIT


Epidemisk hjärnhinneinflammation orsakas av bakterier, finns globalt och sprids oftare inom förläggningar eller inkvarteringar där många människor vistas, liksom skolmiljöer. Vacciner mot hjärnhinneinflammation avser bakterietyperna A, B, C, W135 och Y, varav vissa vacciner är kombinationer av några av dessa typer. Det föreligger olika behov beroende på geografisk område och andra förhållanden. För vissa resmål, som pilgrimer till Mekka är det ett obligatoriskt krav att vaccinera sig.


Hjärnhinneinflammation kan även orsakas av andra bakteriesorter eller virus men har då inte samma tendens till att smitta inom grupper av människor på samma sätt.


SCHEMA: 1 dos ger skydd åtminstone 5 år, ej fastställt om behov av påfyllnadsdos. Barn från 2 års ålder kan vaccineras.

MENVEO, NIMENRIX, BEXSERO