SARS.Cov2

SARS-CoV2


Covid-19 är en smittsam virussjukdom och är sedan 2020 allmänt förekommande i princip över hela världen.


Vaccinationer sker vid upprepade tillfällen. För närvarande ges barn två doser, vuxna upp till pensionsåldern fyra doser och till äldre samt vissa riskgrupper ges fem doser. Det nya vaccinet är modifierat och mer verksamt mot Omicron-varianten.


Det finns ett flertal olika vacciner, inom två hvudgrupper: mRNA vaccin *) och mer traditiionell typ **). I Sverige har  använts COMIRNATY *) BionTech-Pfizer, SPIKEVAX *) Moderna och VAXZEVRIA **) Astra-Zeneca.